Kategoria: Program

Rozwiązywanie konfliktów

Prezentujemy materiał pomocniczy dotyczący rozwiązywania konfliktów przygotowany przez pwd. Annę Kubiak w ramach próby podharcmistrzowskiej. Umiejętności rozwiązywania konfliktów – DOC

Obóz letni i zimowisko

Podsumowaniem całorocznej pracy jednostki jest obóz letni. Organizacja tej formy wypoczynku jest objęta szczególnymi przepisami państwowymi jak i Instrukcją ZHP w sprawie Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Przy czym jako obóz lub zimowisko będziemy...

Biwak, wycieczka, wyjazd poza wakacjami i feriami

Organizacja biwaku, wycieczki lub wyjazdu poza okresem wakacji i ferii jest jednym z podstawowych elementów programu całorocznej pracy jednostki harcerskiej. W celu przygotowania biwaku należy wypełnić Kartę biwaku i dostarczyć ją co najmniej 7 dni przed...

Podstawy programowe dla drużynowego

Podstawy programowe dla drużynowego

Podstawowym dokumentem mówiącym o prowadzeniu drużyny jest Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego z 27.01.2016 r. (Uchwała GK ZHP nr 112/2016). Roczna praca drużyny powinna być oparta o PLAN PRACY DRUŻYNY, który...