Hufiec ZHP Szamotuły Blog

Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu Szamotuły

22 lutego każdego roku harcerze obchodzą szczególne święto – Dzień Myśli Braterskiej. Święto swoją datę zawdzięcza rocznicy urodzin twórcy ruchu skautowego – Roberta Baden-Powella. W 2017 roku grupa wędrowników z Próbnej Kaźmierskiej Drużyny Wędrowniczej...

Obóz letni i zimowisko

Podsumowaniem całorocznej pracy jednostki jest obóz letni. Organizacja tej formy wypoczynku jest objęta szczególnymi przepisami państwowymi jak i Instrukcją ZHP w sprawie Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Przy czym jako obóz lub zimowisko będziemy...

Biwak, wycieczka, wyjazd poza wakacjami i feriami

Organizacja biwaku, wycieczki lub wyjazdu poza okresem wakacji i ferii jest jednym z podstawowych elementów programu całorocznej pracy jednostki harcerskiej. W celu przygotowania biwaku należy wypełnić Kartę biwaku i dostarczyć ją co najmniej 7 dni przed...

Podstawy programowe dla drużynowego

Podstawy programowe dla drużynowego

Podstawowym dokumentem mówiącym o prowadzeniu drużyny jest Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego z 27.01.2016 r. (Uchwała GK ZHP nr 112/2016). Roczna praca drużyny powinna być oparta o PLAN PRACY DRUŻYNY, który...